Vítejte na webových stránkách obce

Krátce o naší obci

Obec Úsobrno se nachází v regionu Malé Hané, na samotné výspě okresu Blansko. Katastrálně tvoří pomyslné trojmezí kraje Jihomoravského, Olomouckého a Pardubického. Trvale zde žije přibližně čtyři sta padesát obyvatel. Obcí protéká říčka Úsobrnka, pramenící v mokřadech nad obcí Horní Štěpánov. Zprava se do ní pod sklárnou vlévá Mýtočínský potok, který se jako stužka vine údolím přírodní rezervace Durana s rozsáhlými bučinami přirozeného stavu. Etymologie názvu vychází nejspíše ze staročeského Uzobren, tj. úzká brána, neboť hluboké údolí lokality Mýtočín zařezané do strmých strání Durany, ji mohlo pocestným, putujícím se svými povozy frekventovanou kupeckou stezkou, kde se vybíralo mýto, připomínat. Výhodná poloha předurčila tuto oblast k tomu, aby ji již v neolitu částečně osídlil člověk a v raném středověku se tu natrvalo usadil. Vedla tudy rušná kupecká stezka ve směru Olomouc – Litomyšl – Praha.

 

 

Usobrno

Když olomoucký údělný kníže Ota I. Sličný založil společně se svou manželkou Eufemií v roce 1077 benediktinský klášter Hradisko u Olomouce (dnes areál vojenské nemocnice), tak v den vysvěcení kláštera, třetího února 1078 vystavil zakládací listinu, v níž klášterní benediktinskou kolonii  obdaroval mj. dvorem Uzobren s přilehlými vesnicemi. Dvůr dříve, patrně od roku 1073, užívala jeho manželka. Po Otově smrti v roce 1087 pak Eufemie za spásu jeho duše darovala klášteru ještě několik polních tratí a rozsáhlé lesy se všemi výnosy u vesnice Uzobren, která se právě zakládala v bezprostředním sousedství původního dvora. Identitu dnešní obce je tedy možné datovat k roku 1073. Obě darovací listiny stvrdil král Vladislav II. dekretem vydaným v Praze šestnáctého června 1160. Majetkem kláštera zůstala obec do 18. 8. 1784, kdy byl klášter Hradisko zrušen. V roce 1827 v obci založil Karl Maria hrabě Strachwitz sklářskou huť, nazvanou po něm Karlshütte. 

 

 

 

Usobrno

Od počátku výroby se produkce orientovala zejména na tabulové a užitkové sklo, později byl sortiment nástupnického podniku Sklárny Moravia zaměřen převážně na sklo obalové. Sklárna patří k nejstarším podnikům svého druhu v České republice.K nejstarším a nejvýznamnějším architektonickým památkám v obci patří torzo obranných valů a paláce strážního hrádku na vrchu Durana (621 m. n. m.) , kostel zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi, kamenné kříže u kostela a v centru obce tzv. Mariánský či památník obětem světových válek. Svoji pozornost si zaslouží i zástavba bývalých rolnických gruntů či Brichtovský a Horní mlýn. V obci funguje malotřídka s mateřinkou, knihovna a obecní muzeum. Vedle těchto tradičních institucí jsou aktivní složkou společenského a kulturního života Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek Uhřice – Úsobrno, Tělovýchovná jednota Úsobrno, Sbor pro občanské záležitosti a spolek Úplet.

 

 

Usobrno

Czech point

IDS JMK

Creative business

Krizsport

OKOLO MALÉ HANÉ