Vítejte na webových stránkách obce

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Úsobrno, Obecní úřad Úsobrno

2. Důvod a způsob založení

Obec Úsobrno (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění.  Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Popis úřadu

 • starosta: Petr Komárek
 • místostarosta: Jiří Navrátil
 • zastupitel: Mgr. Jana Toulová
 • zastupitel: Marie Komárková
 • zastupitel: Miroslava Strnadová
 • zastupitel: Ing. Pavel Ščudla
 • zastupitel: Dušan Hrouzek

Jednotlivé výbory a komise:

 • Finanční výbor: předseda - Dušan Hrouzek
 • Kontrolní výbor: předseda - Miroslava Strnadová
 • Kulturní komise, SPOZ: předseda - Marie Komárková
 • Stavební komise: předseda - Ing. Pavel Ščudla
 • Školská komise: předseda - Jana Toulová

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu KB Jevíčko: 4522631/0100

6. IČ

00281174

7. DIČ

není plátce

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Najdete na stránce Poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

Najdete na stránce Poskytování informací

11. Opravné prostředky

Najdete na stránce Poskytování informací

12. Formuláře

Najdete na stránce Poskytování informací

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Lze získat na OÚ Úsobrno

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Najdete na stránce Úřední desky pod štítkem Poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Czech point

IDS JMK

Creative business

Krizsport

OKOLO MALÉ HANÉ