Vítejte na webových stránkách obce

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Úsobrno

2. Důvod a způsob založení

Obec Úsobrno (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění.  Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Úsobrno
  Úsobrno 81
  679 39, Úsobrno

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Úsobrno
  Úsobrno 81
  679 39, Úsobrno

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 516 477 723

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.usobrno.eu

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Úsobrno
  Úsobrno 81
  679 39, Úsobrno

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  obec.usobrno@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  tzqa2yp

   

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu KB Jevíčko: 4522631/0100

6. IČ

00281174

7. DIČ

CZ00281174, obec je plátce DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Czech point

IDS JMK

Creative business

Krizsport

OKOLO MALÉ HANÉ