Vítejte na webových stránkách obce

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Knihovna

přidávám fotky z naší nové knihovny, která se podařila zrealizovat v posledních letech za podpory Jihomoravského kraje:

knihovna2.jpg

a po nastěhování:

knihovna1.jpgOřezy 2018

Vážení spoluobčané,

v roce 2018 došlo k ořezům vzrostlých stromů před č.p. 26 a k pokácení nemocné lípy před č.p. 28. 

foto z ořezů:

kaceni2018.jpg

kaceni20181.jpgČOV - AT30

Vážení spoluobčané,

z důvodu rekonstrukce víceúčelové sportovní plochy došlo k instalaci čistírny odpadních vod ČOV AT30 pro objekt obecnícho úřadu včetně bytů (stávajících i budoucích) a obecního domu do místa původního septiku. Napojení nátoku se zdařilo bez komplikací, ale napojení odtoku muselo být provedeno až do šachty mezi OÚ a hospodou, tedy kopání cca 20m v zámkové dlažbě z důvodu spádu kanalizace. Dále dojde k rozkopání zámkové dlažby kolem obecního domu z důvodu odpojení dešťových svodů do splaškové kanalizace - aby nedocházelo k vyplavování ČOV za deště a vybudování nové dešťové kanalizace.

Závěrem bude ČOV oplocena z důvodu bezpečnosti s přístupem uzamčenou brankou.

Foto z akce:

cov1.jpg

cov2.jpgÚpravy cesty u č.p.51

Vážení spoluobčané,

přidávám pár informací k úpravám cesty u č.p.51.

Z důvodu velkého převýšení zahrady a cesty došlo k odlomení krajních obrubníků a oplocení č.p.51, zároveň také z důvodu úzkého průjezdu,byla provedena odkopávka a rozšíření cesty, včetně opěrné zídky a nového oplocení. Zároveň také došlo k dohodě s majitely RD č.p.51 o oddělení části pozemků a jejich bezúplatný převod na Obec Úsobrno. Dále došlo k dohodě s vlastníky RD č.p. 142, kde se posune brána a upraví taktéž oplocení, včetně narovnání katastrálních vztahů.

Foto z akce:

cesta1.jpg

cesta2.jpg

cesta3.jpgRetranslační bod pro Vodojem Úsobrno

Dobrý den, 

přidávám pár informací k uzavření písemné dohody se sklárnou o osazení retranslačního bodu na vodojem sklárny pro rozšíření signálu na vodojem a čerpačku ve vlastnictví Obce Úsobrno z důvodu napojení na vodárenský dispečink s nonstop dohledem.

retranslace.jpgUlička kolem č.p.82

Vážení uživatelé uličky u č.p.82,

v uličce byla provedena pokládka nového vodovodu, včetně převrtávky přípojek vody, dále také pokládka kabelu nízkého napětí a veřejného osvětlení. Ulička je tedy nově osvětlena a zasíťována. Povrch je vyštěrkován.

Chtěl bych důrazně upozornit psovody, aby si po svých psech - jak v této uličce, tak v celé obci ----------- UKLÍZEJTE SI VÝKALY OD SVÝCH PSŮ!!!

ulicka82.jpgKabelizace nízkého napětí, veřejného osvětlení a místního rozhlasu u OÚ

Dobrý den,

pár fotek a info ke kabelizaci nízkého napětí, veřejného osvětlení a místního rozhlasu kolem obecního úřadu a zároveň také nové úřední desky, která je nově osvětlena pro večerní návštěvníky. Daná akce je k dnešnímu dni dokončena a dokonce již obsahuje i kolaudaci celé stavby. Akce byla provedena za podpory Jihomoravského kraje v hodnotě cca 200 tis..

Úřední deska byla posunuta a provedena kompletně jako nová, jelikož stávající úřední deska a stávající přístřešek budou zdemolovány a na jeho místě bude vystavěn nový přístřešek.

Foto z akce:

kabelizaceou.jpg

nová úřední deska:

urednideska.jpgZastávka autobusů - pod sklárnou

Vážení cestující a spoluobčané,

po dlouhých úvahách jsme začali obnovovat horní autobusovou zastávku. Dbejte prosím opatrnosti, do jejího dokončení v podobě, jako je na protější straně.

Foto z akce:

stará zastávka

zastvka_star.jpg

chodník pod novou zastávku

chodnk_zastvka.jpgNapojení nového vrtu UB-1-15

Vážení spoluobčané,

tak po čtyřech letech práce se nám podařilo připojit k vodovodní síti obce  Úsobrno - nový vrt s pitnou vodou - tento vrt byl vyvrtán v roce 2016 s podporou operačního fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje (v hodnotě cca. 0,5mil.), letošní napojení a úpravy objektů vodovodu proběhlo za podpory Jihomoravského kraje (cena cca 2 mil.). Vody tedy máme dostatek, ale žádám Vás o šetrné napouštění Vašich bazénů - tzn. malým průtokem - aby nedocházelo k zakalení vodovodní sítě a zbytečným propadům ve vodojemu.

Foto z akce napojení:

připojení - nový vrt

vrt.jpg

nové patro vodojemu - úpravna vody

vodojem.jpg

připojení vodojemu, vrtů, ATS, úpravny vody

vodojem_napoj.jpgKontejner na rampě

Sběrný dvůr na bývalé rampě je otevřen každou sudou neděli od 13:00 do 14:00h.

A v pracovní dny na tel: 737 715 492

taking_notes.jpg
Czech point

IDS JMK

Creative business

Krizsport

OKOLO MALÉ HANÉ